logo 2
Zoek
Sluit dit zoekvak.

FAQ

Vragen over sponsor een wees

Door € 40,- per maand te doneren, draagt u bij aan een toekomst voor een wees. De initiële sponsoring van een wees is voor een jaar. Als de sponsor de ondersteuning niet beëindigt na deze periode, wordt deze automatisch met een jaar verlengd. De hulp eindigt zodra de wees volwassen wordt.

Binnen een periode van drie tot zes weken na het begin van het sponsorschap, krijgt elke sponsor een persoonlijke map toegestuurd met informatie over de wees. Deze map bevat onder andere een pasfoto, details over de leefomstandigheden, het gezin en de school van de wees. De map wordt per post bezorgd aan de sponsors.

Bezoek onze website en klik op "doneer nu". Selecteer vervolgens het 'weesproject' en geef het donatiebedrag en het aantal wezen dat u wilt ondersteunen aan. Bevestig met "volgende" en vul de benodigde informatie in om de betaling succesvol te voltooien. U vindt alle verdere instructies in de tekst "weesproject registratie periode".

Een andere optie is om het formulier in te vullen en naar ons op te sturen of persoonlijk af te geven bij een van onze filialen. U kunt ook daar meer informatie over ons project verkrijgen.

Naast ons weesproject bieden we ook de optie om te doneren zonder een specifieke sponsor te worden. Uw donaties worden dan gebruikt voor de aanschaf van geschenken, schoolbenodigdheden en kleding voor de wezen. Als u aan het weesfonds doneert, ontvangt u geen map met informatie over de weeskinderen.

Vragen over de voedselpakket projecten

De voedselpakket projecten zijn een humanitair initiatief dat wordt georganiseerd door Be Hope in samenwerking met lokale partners, met een sterke nadruk op lokale betrokkenheid.

Het primaire doel van deze projecten is het bestrijden van hongersnood en het bieden van hulp aan degenen die het nodig hebben. Daarnaast streven de projecten ernaar bij te dragen aan educatie en solidariteit tussen gemeenschappen te bevorderen.

Concreet wordt geprobeerd om basisvoedselproducten te verstrekken aan mensen in nood, zowel voor de maand Ramadan als gedurende andere maanden. In sommige gebieden worden zelfs warme maaltijden verstrekt aan behoeftigen via de opening van gaarkeukens. Deze gaarkeukens hebben als doel vooral de meest kwetsbare groepen in de samenleving te ondersteunen en worden uitgebreid met mobiele gaarkeukens om hulp te bieden over een breder geografisch gebied.

Daarnaast organiseren de projecten speciale activiteiten voor weeskinderen en ondersteunt het onderwijs voor mensen in nood. Een deel van de donaties voor voedselpakketten wordt gebruikt om onderwijsactiviteiten te financieren, zodat hulpbehoeftigen hoop kunnen hebben voor de toekomst.

Kortom, de voedselpakket projecten hebben als doel niet alleen hulp te bieden, maar ook bij te dragen aan de basisvoedselbehoeften en educatieve behoeften van mensen in nood, met als doel solidariteit binnen de menselijke familie te bevorderen.

Ja, we hanteren jaarlijks een specifieke focus voor onze hulpprojecten. Deze focus wordt bepaald op basis van de wereldwijde ontwikkelingen en na overleg met onze partners. Uit ons recente overleg is gebleken dat er een grote behoefte is aan hulp voor slachtoffers in conflictgebieden zoals Palestina, Oekraïne en Soedan. Deze benadering zorgt ervoor dat we ons doelgerichter kunnen inzetten voor onze projecten en effectieve hulp kunnen bieden aan degenen die het nodig hebben.

Be Hope hanteert verschillende mechanismen om onze partnerorganisaties te inspecteren en ervoor te zorgen dat de hulp op een effectieve manier wordt verdeeld tijdens de projecten. Dit verificatie- en controleproces waarborgt dat de humanitaire hulp op de juiste plek en op de juiste manier wordt geleverd.

Ten eerste worden onze waarnemers ingezet om de projectwerkzaamheden ter plaatse te volgen. Deze waarnemers beoordelen of de hulp daadwerkelijk bij de hulpbehoevenden terechtkomt. Ze houden toezicht op het verstrekken en uitdelen van hulp en streven naar transparantie in elke fase van de operatie. In gebieden waar we om veiligheidsredenen geen waarnemers kunnen sturen, maken we gebruik van derde partijen voor controle en toezicht. Deze derde partijen zorgen ervoor dat de projecten voortdurend worden gecontroleerd en dat de hulp effectief wordt verdeeld. Bijvoorbeeld, in conflictgebieden zoals Gaza en Palestina werken we samen met organisaties die daar effectief opereren, zoals de UNRWA. Zo kunnen we er zeker van zijn dat de hulp ondanks veiligheidszorgen zijn bestemming bereikt.

Daarnaast vragen we regelmatige rapportages en actuele informatie van onze partners. Deze rapporten voorzien ons van actuele informatie over de voortgang van de projecten en dragen bij aan de zekerheid van de effectiviteit ervan. Op deze manier behouden we het vertrouwen van onze donateurs en zorgen we ervoor dat de hulp daadwerkelijk degenen bereikt die het nodig hebben.

Doorgaans omvatten de voedselpakketten basisvoedingsmiddelen, zoals rijst, pasta, linzen, zonnebloemolie, suiker, zout, meel, melkpoeder, thee, vruchtensap en dadels. De exacte inhoud van de voedselpakketten kan variëren afhankelijk van het land en de regio, waarbij soms andere basisvoedingsmiddelen aan het pakket kunnen worden toegevoegd.

U heeft verschillende opties om een voedselpakket te doneren:

  1. Online Donatie: Bezoek onze website en klik op de "Doneer nu" knop. Selecteer "Voedselpakketten" en kies het bedrag dat u wilt doneren. Ga verder naar de volgende pagina om uw persoonlijke gegevens in te voeren en uw betaling te voltooien.

  2. Formulier Donatie: Vul de gevraagde informatie in op het formulier en stuur dit naar ons op. U kunt het formulier per post versturen of persoonlijk overhandigen aan een van onze lokale vertegenwoordigers.

  3. Doneren via Vertegenwoordigers: Neem contact op met onze vertegenwoordigers, zowel landelijk als lokaal, om te doneren. Zij zullen u helpen met alle benodigde stappen en informatie om uw donatie te voltooien.

Vragen over de onderwijsprojecten

U heeft verschillende opties om bij te dragen aan onze onderwijsprojecten:

  1. Online Donatie: Ga naar onze website en klik op de "Doneer nu" knop. Selecteer de categorie "Onderwijs" en kies het specifieke onderwijsproject waar u aan wilt bijdragen. Geef het gewenste donatiebedrag aan en ga verder naar de volgende pagina. Vul daar de gevraagde informatie in om de betaling succesvol te voltooien.

  2. Formulier Donatie: Vul het formulier in en stuur het naar ons op. U kunt het formulier per post versturen of persoonlijk afgeven bij een van onze filialen. Hier kunt u ook meer informatie verkrijgen over onze onderwijsprojecten.

We waarderen uw bijdrage aan onze onderwijsinitiatieven en danken u voor uw steun aan ons werk. Samen kunnen we het verschil maken in de levens van mensen in nood.

Door maandelijks € 40,- te doneren, kunt u een weeskind sponsoren. Uw steun draagt onder andere bij aan de toegang tot onderwijs voor het weeskind. De overige donaties worden gebruikt voor de aankoop van geschenken, schoolbenodigdheden en kleding voor weeskinderen. Uw bijdrage maakt het mogelijk om het leven van deze kinderen te verbeteren en hen te ondersteunen in hun onderwijsreis. Samen kunnen we een positieve impact hebben op hun toekomst.

Vragen over het waterputproject

Dit neemt gemiddeld vier tot zeven maanden in beslag.

Donateurs die meer dan € 500,- hebben gegeven, krijgen een map met details over de waterbron toegestuurd.

Op onze website kiest u 'doneer nu'. Kies vervolgens voor 'waterproject' en stel het donatiebedrag vast. Voltooi uw donatie door op 'doorgaan' te klikken en uw gegevens in te vullen.

Een andere optie is het invullen en opsturen van het bijgevoegde formulier, of het persoonlijk afgeven bij een van onze filialen. Daar kunt u tevens extra informatie verkrijgen over onze projecten.

Donaties tot € 500,- worden samengebracht in een fonds, dat wordt ingezet voor het onderhoud en de reparatie van waterputten.

Dit verwijst naar het bijdragen aan de kosten van een waterput samen met andere donateurs. Bij deze vorm van donatie mag de groep de waterput een naam geven. Na afloop krijgen de donateurs een dossier met gedetailleerde informatie over de door hen gefinancierde waterput.

De garantieperiode bedraagt twee jaar. Tijdens deze periode zal ons team verantwoordelijk zijn voor alle benodigde reparaties.

Vragen over het offerproject

De offerdieren voor Adaq, akika en shukr worden voornamelijk geslacht en uitgedeeld in landen waar Be Hope actief betrokken is bij andere liefdadigheidsprojecten.

Zodra het offerdier geslacht is, versturen we een sms ter bevestiging aan onze donateurs.

Op onze website kiest u 'Doneer nu', waarna u onder 'Kurban' het gewenste onderdeel van het offerproject selecteert en het donatiebedrag bepaalt. Vervolgens voert u uw betaling uit door op 'Doorgaan' te klikken en uw gegevens in te vullen.

Als alternatief kunt u het bijgevoegde formulier invullen en naar ons opsturen.

Daarnaast is het mogelijk om via onze nationale en regionale vertegenwoordigers een offer te doneren.

In de enveloppen van het offerproject treft u een volmachtverklaring aan. Hiermee kunt u Be Hope toestemming geven om namens u het offer uit te voeren. Zodra u de intentie tot offeren heeft vastgesteld bij het doen van uw donatie, wordt de offerdienst als volbracht beschouwd. Het persoonlijk ontvangen van een volmacht van iedereen zou voor een grote organisatie als de onze een onnodige uitdaging vormen en de uitvoering van het project bemoeilijken.