Onze locatie

Til Brugmanplantsoen 45, 2525 ZZ, Den Haag

Een vangnet voor armen en hulpbehoeftigen

Niet iedereen heeft evenveel geluk in zijn leven en niet iedereen beschikt over de middelen om bepaalde situaties in eigen hand te nemen en te veranderen. Dit leidt ertoe dat grote groepen een verminderd menswaardig leven leiden. Met onze projecten en hulpacties willen we ervoor zorgen dat de armen en hulpbehoeftigen ergens op kunnen terugvallen, zodat ook zij een leven kunnen leiden waarin zij, ongeacht hun afkomst, huidskleur of religie, het gevoel hebben mee te doen in de samenleving.

0
Inzamelacties
0
Gefinancieerd
0 +
Donateurs
0
Landen
Over ons

Wat is een menswaardig bestaan precies?

Een menswaardig bestaan of de menselijke waardigheid is net als veiligheid een van de beginselen van de mensenrechten. Het is een grondrecht dat iedereen vanaf zijn of haar geboorte heeft. Wie een menswaardig bestaan leidt, kan deelnemen aan de samenleving en heeft het gevoel erbij te horen.

Daarvoor zijn gezondheid en (financiële) autonomie nodig. Lukt het iemand niet om in zijn primaire levensbehoeften voorzien of zelf keuzes te maken, dan spreken we van armoede.  

Oog voor hulpbehoeftigen in binnen- en buitenland

Denken we aan armoede, dan denken we al gauw aan bijvoorbeeld landen in Afrika. Daar waar ouders onvoldoende middelen hebben om hun gezin te ondersteunen en waar kinderen vaak niet naar school kunnen. Maar ook in Nederland en de rest van Europa neemt armoede toe. In ons land heeft bijna 17 procent van de bevolking hiermee te maken. Dat betekent dat iedereen wel iemand kent die in armoede leeft. Ook voor lokale hulpbehoeftigen mogen we onze ogen niet sluiten.
Alle projecten

Help vandaag nog

Maak vandaag nog het verschil door de hulpbehoevenden te helpen.

Noodhulp

Oorlogen, terroristische aanslagen, aardbevingen, branden en overstromingen… Stuk voor stuk rampen met een onmiskenbare impact. Rampen waarna letterlijk iedere seconde telt. Volgens de Verenigde Naties zijn wereldwijd ruim 25 miljoen mensen afhankelijk van noodhulp.

Weesprojecten

Kinderen hebben hun ouders nodig om uit te kunnen groeien tot verstandige, gelukkige volwassenen. Volgens UNICEF bestaan er wereldwijd ruim 140 miljoen kinderen die als gevolg van oorlogen, ongevallen, ziektes of natuurrampen één of beide ouders zijn verloren.

Onderwijsprojecten

Voor ons is het vanzelfsprekend dat we onze kinderen dagelijks naar school brengen. Helaas is dat lang niet overal zo. 

Gezondheidsprojecten

Gezondheidsproblemen zijn inherent aan het menselijk bestaan, maar in landen waar armoede heerst.

Zakat en Fitr

De Schepper heeft u van gunsten voorzien en in staat gesteld deze met armen en behoeftigen te delen.

Liefdadigheid gekenmerkt door betrokkenheid en transparantie

BeHope neemt de verantwoordelijkheid voor alle donaties en gaat hier nauwkeurig en vertrouwelijk mee om. Donateurs kunnen het volste vertrouwen in ons hebben.

De campagnes en projecten worden ter plaatse door onze vrijwilligers begeleid. Nauwe betrokkenheid, maar ook transparantie dragen we hoog in het vaandel. Daarbij wordt bij elke vorm van hulp rekening gehouden met de culturele en religieuze achtergrond van de ontvangers. Op onze website vindt u uitgebreide informatie over onze lopende projecten, maar ook toekomstige campagnes.

Help ons

Lange termijnvisie

BeHope is een tussenpersoon die zich richt op het inzamelen van donaties en het distribueren daarvan op een manier die voor iedere situatie het meest gepast is. We steunen daarbij op ons brede netwerk van betrokken vrijwilligers.

Bij BeHope draait het niet alleen om het bieden van hulp bij leefomstandigheden die daarom vragen, maar ook het ontwikkelen van bewustzijn in de samenleving en het bevorderen van de solidariteit. Alleen met een dergelijke lange termijnvisie kunnen we echte verbeteringen bewerkstelligen.

Voedselpakketten

Voedselpakketten passend bij de cultuur van de ontvanger

Ontwikkelingsorganisatie BeHope realiseert elk jaar projecten van groot formaat. Behalve het ondersteunen van wezen en het stimuleren van de ontwikkeling van wezen en de gezondheidszorg in talrijke landen, leveren we ook voedselpakketten. Met uw steun kunnen we hulpbehoevende gezinnen van voedsel voorzien. Zij ontvangen pakketten met een inhoud die past bij de cultuur en in het land bekend zijn. De voedselpakketten worden in verschillende landen verdeeld, afhankelijk van waar de behoefte aan hulp het grootst is.
Lijst met evenementen

Aankomende evenementen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusm tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Nieuwe scholen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusm tempor incididunt ut labore et dolore magna

Mensen die zorg nodig hebben

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusm tempor incididunt ut labore et dolore magna

Mensen en medicijnen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusm tempor incididunt ut labore et dolore magna

Hulp bij rampen in Afrika

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusm tempor incididunt ut labore et dolore magna

Mensen die eten nodig hebben

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusm tempor incididunt ut labore et dolore magna

Uw gebaar is voor de ontvangers van de grootste betekenis